Accordeonles

Dat Accordia sinds jaar en dag aan de weg timmert en altijd op zoek is naar vernieuwing om de vereniging ook een toekomst te bieden, zal geen publiek geheim zijn. Deze vernieuwing ziet en hoort ons publiek vooral terug in het bijna jaarlijks wisselende en allesomvattende repertoire. Echter, er is meer! Enige jaren geleden is de vereniging gestart om zelf, met succes, muzikanten op te leiden die inmiddels deel uitmaken van het A-orkest van onze vereniging.

In september 2014 werd aan Accordia’s opleiding een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Accordia is er namelijk in geslaagd om, in de persoon van Leo van Lierop, een vakdocent Accordeon aan de vereniging te verbinden. Leo, die zelf ooit als jonge enthousiaste en talentvolle speler het orkest kwam versterken is inmiddels al weer enige tijd geleden afgestudeerd aan het conservatorium van Tilburg en heeft zich bereid verklaard om Accordia’s opleiding naar een hoger plan te tillen.

Door deze geweldige samenwerking wordt Accordia nog completer dan het al was en zijn we nog beter in staat om enthousiaste mensen klaar te stomen voor enerzijds het actieve verenigingsleven binnen Accordia en anderzijds om mensen een volwaardige, complete en allesomvattende opleiding te bieden. Of het nu gaat om knop- of pianoaccordeon beide opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Daarbij is het volgen van lessen mogelijk voor zowel de startende alsook de reeds (verder) gevorderde accordeonist.

Men zegt wel eens “zoveel mensen, zoveel wensen”! Dit is ook Accordia’s motto voor wat betreft de lesmogelijkheden. Kortom, een lespakket op maat. In het navolgende overzicht ziet u welke lesmogelijkheden er, in beginsel, worden geboden. Zit uw “wens” er niet bij, neem dan gerust contact met Leo op om te informeren of een “pakket op maat voor u” te realiseren is.

Accordia’s opleidingsplan 2.0 is een feit!