Bestuur en Commissies

Een vereniging draait natuurlijk niet vanzelf. Hier is een bestuur voor nodig en om de taken van het bestuur wat te vergemakkelijken zijn er voor sommige zaken commissies aangesteld. De vereniging ziet er op bestuurlijk vlak momenteel als volgt uit:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Maurice Kersten
Secretaris: Jolanda Lardinois Penningmeester: Henriëtte Smeets
bestuurslid: Rianne Kersten-Ruffini
bestuurslid: Jo Kluten

Dirigent Orkest:
Wendy Remans
Dirigent “De Notenkrakers”:
Rianne Kersten-Ruffini
Repetitor orkesten:
Maurice Kersten

Muziekcommissie:
Voorzitter: Wendy Remans
Muzikaal adviseur: Leo van Lierop
Repetitor: Maurice Kersten
Archivaris: Maurice Kersten
Dirigent Notenkrakers: Rianne Kersten
Rick de Boer

Activiteitencommissie:
Jolanda Lardinois
Yvonne Letterlé
Rianne Kersten – RuffiniFeestcommissie 75-jarig Jubileum 2020 Voorzitter: Pedro Dera
1e Secretaris: Aly Fuchs
2e Secretaris: Henriëtte Smeets
Lid feest-cie: Carla Dahlmans Bestuur: Maurice Kersten

Redactie verenigingsblad “’t Balgje”
Aly Fuchs
Dre Moonen
Jan van Biljouw
Henriëtte Smeets