Nieuws

Accordia gooit het roer om! Genoodzaakt door de corona-periode en het afscheid moeten nemen van enkele van onze muzikanten heeft het bestuur in goed overleg met de leden besloten om met Accordia terug te gaan naar haar muzikale basis. Daar waar de vereniging eerst nog bestond uit de Notenkrakers, het orkest en een ensemble is de verenging per april 2022 terug naar haar vroegere samenstelling, zijnde een A-orkest en een B-orkest.

Deze verandering maakt het mogelijk dat onze leden en eventuele nieuwkomers geheel op hun eigen nivo muziek kunnen maken. Voor beide orkesten geldt dat er een zeer gevarieerd programma op de pupiters ligt dat uiteen loopt van klassiek tot pop en alles dat daar tussenin te vinden is voor accordeonorkest. De beide orkesten staan onder leiding van onze dirigent Wendy Remans, die inmiddels alweer zo’n vier jaar aan onze vereniging verbonden is.

Dan, zeker ook de moeite waar om hier te vermelden, Accordia voor de klas 2.0 Zoals elders op onze site te vinden is Accordia een van de deelnemende verenigingen aan het project MHIDS oftewel Meer Harmonie In De Samenleving. Middels dit project wordt in samenwerking met SMK (stichting Muziekschool Kerkrade) en onderwijsstichting Movare er hard aan gewerkt om de leerlingen op de basisscholen in contact te brengen met alle mogelijk facetten van muziek. Onlangs was het accordeon aan de beurt. Vakdocent accordeon, Joke Höppener van SMK, en Maurice Kersten, voorzitter van Accordia, trokken “gewapend” met enkele accordeons naar basisscholen Diabolo en Ursula te Kerkrade om de leerlingen van de groepen 5,6 en 7 kennis te laten maken met het Accordeon. En, zo mogen we gerust stellen niet geheel onverdienstelijk. Maar liefst 12 leerlingen melden zich na afloop van de gastles, om deel te mogen nemen aan het 10 weeks vervolgtraject. Gedurende deze 10 weken krijgen de leerlingen gratis een échte accordeon mee naar huis en krijgen ze gratis muziekles op dit instrument. Na afloop van deze 10 weken is het dan aan de leerling of hij/zij besluit om verder te gaan met het volgen van muzieklessen aan de muziekschool. Dit uiteraard niet meer gratis maar wel tegen een zeer gunstig lestarief welk mede kan worden gerealiseerd door een ondersteuning vanuit Accordia. Tevens zal Accordia in samenwerking met Muziekhuis Dera, uit Heerlen, zorg dragen voor zeer betaalbare instrumenten. Kortom, MHIDS, een prachtig project dat hopelijk ook gaat bijdragen aan de toekomst van de muziekverenigingen in Parkstad en in ons geval natuurlijk aan de toekomst van Accordia. Want, wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst!

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of maak gebruik van het contactformulier dat u kunt vinden op onze contactpagina. Onze repetities zijn elke woensdagavond van 19:15 tot 20:30 en van 21:00 tot ca. 22:15 in ’t Westhoes te Kerkrade. Dus, graag tot snel ziens in ’t Westhoes te Kerkrade!